Fitness sál


Ve fitness sále najdete zajímavé lekce, které vedou fantastické lektorky, se kterými vás to bude bavit! 

TRX - Total-body Resistance Exercise - závěsný posilovací systém
- díky TRX můžete posilovat rovnoměrně celé tělo "od hlavy až k patě" :) 
- na TRX cvičíme pouze se svojí vahou, takže napodobujeme pohyby běžných denních činností - díky tomu můžeme upravit nevhodné návyky
- pravidelným cvičením se svojí vahou můžete docílit krásných, pevných a štíhlých svalů (svaly se formují, ne zvětšují)